Stora expansionsmöjligheter

Elinstallationsföretag med kompletta och kundanpassade tjänster

Objektnr. 4628

Elinstallationsföretag med kompletta och kundanpassade tjänster

Elinstallationsföretag med Stockholm och Mälardalen som huvudsaklig geografisk marknad. Bolaget erbjuder kompletta lösningar inom ljus, kraft, värme, nätverk, fiber, installation av laddboxar och andra intelligenta bygginstallationer. Den genomsnittliga omsättningen för de senaste verksamhetsåren uppgår till ca 10 mkr med positivt resultat.

Om verksamheten

Bolaget fokuserar främst på traditionella elinstallationer men har på senare tid utvidgat sitt verksamhetsområde till att innefatta installationer av kommersiella ladd-lösningar. Bolaget besitter även specialistkunskap inom installationer i renrum.

Bolagets uppdragsgivare är främst företagskunder inom olika branscher. Bolaget samarbetar även med bostadsrättsföreningar inom service och miljöåtgärder och privatpersoner vid akuta fel, besiktning inför köp/sälj, ROT-arbeten eller nybyggnation.

Bolaget har idag sex tillsvidareanställda medarbetare. Samtliga medarbetare har lång branscherfarenhet, stark laganda, hög servicenivå och är lyhörda inför kundernas behov och önskemål.

Nya ägare kan genom aktiv bearbetning av nya och befintliga kunder samt utökat fokus på ladd-infrastruktur erhålla ytterligare marknadsandelar.

Mer information om ovanstående investeringsmöjlighet erhålls efter undertecknad sekretessförbindelse.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
Mats Limnefelt

Mobil: +46(0)70-594 38 89
E-post:
mats.limnefelt@bolagsbron.se

Affärsstöd
Katarina Bogardi

Mobil: +46(0)70-609 10 33
E-post: katarina.bogardi@bolagsbron.se