Familjärt HVB-hem med hela Sverige som upptagningsområde

HVB-hem med specialistkunskap inom psykiatriska sjukdomar

Objektnr. 4674

HVB-hem med specialistkompetens inom psykiatriska sjukdomar

Psykiatriskt HVB-hem och arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt och salutogent perspektiv. HVB-hemmets målgrupp är män och kvinnor med psykiatriska svårigheter i åldrarna 30 år och uppåt. Omsättningen för de senaste verksamhetsåren uppgår till ca 10-11 mkr med positivt resultat.

Om verksamheten

Bolaget bedriver främst behandling med inriktning mot socialpsykiatri men har rutiner för andra behov vid akutplaceringar.

Bolagets uppdragsgivare är landsting och kommuner via SOL-placeringar och upptagningsområdet omfattar hela Sverige. Bolaget har ramavtal med kommunerna och i vissa fall individavtal.

Verksamheten har plats för 20 boende och bedrivs från fräscha och rymliga lokaler belägna i Uppland. Bolaget har tillgång till 10 boenderum och 9 lägenheter i varierande storlek med dusch och toaletter.

Bolagets 16 medarbetare är kompetenta, har ett stort engagemang och lång erfarenhet. Alla medarbetare har tillgång till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling. Vidare har verksamheten tillgång till läkare, sjuksköterska och undersköterskor med specialistkompetens inom psykiatri och somatisk vård.

Bolagets styrkor

  • Bolaget har stor bred och hög kompetens inom psykiatriska sjukdomar och har specialistkompetens inom schizofreni.
  • Verksamheten består av ett familjärt boende med mysig hemmamiljökänsla.
  • Verksamheten har en egen läkare som besöker hemmet var 14.e dag och som lär känna de boende och deras svårigheter.
    Verksamheten är väl inarbetad och har ett gott renommé, både hos de boende och uppdragsgivare.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
Kai Ström

Mobil: +46(0)70-363 10 66
E-post:
kai.strom@bolagsbron.se

Affärsstöd
Katarina Bogardi

Mobil: +46(0)70-609 10 33
E-post: katarina.bogardi@bolagsbron.se