Hög kompetens och lång historik

Företag med lång historik inom industri-automation och industriel

Objektnr. B4621

Företag med lång historik inom industri-automation och industriel

Verksamhet inom installationer av el-, process-, och automationsanläggningar samt tillhörande maskiner och maskinenheter. Verksamhetens geografiska marknad omfattar hela Stockholms län. För det senaste verksamhetsåret uppgick Bolagets omsättning till 25 Mkr med ett EBIT på 2,7 Mkr.

Om verksamheten

Bolaget erbjuder högkvalitativa tjänster och produkter inom främst elinstallationer och byggnation av apparatskåp och automation. Elinstallation och service står för ca 30 % av omsättningen och automation står för ca 70 %.

Kunderna består i huvudsak av industri och företagskunder. Bolaget har som målsättning att alltid erbjuda en hög kvalitet samt att kunden alltid är i fokus.

Bolaget har bilar, maskiner, containrar och verktyg för att kunna tillgodose de önskemål och behov som kunderna har.

I dagsläget har Bolaget nio tillsvidareanställda medarbetare. Samtliga medarbetare innehar en högkunskapsnivå samt är drivna som individer och strävar alltid efter att erbjuda den bra kundupplevelsen.

Genom mer aktiv bearbetning av nya och befintliga kunder samt en mer aktiv marknads-föring finns stora möjligheter att ytterligare öka marknadsandelarna.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
Patrik Holm

Mobil: +46(0)70-310 46 86
E-post:
patrik.holm@bolagsbron.se

Företagsmäklare
Mats Limnefelt

Mobil: +46(0)70-594 38 89
E-post: mats.limnefelt@bolagsbron.se