Fokus på utveckling och tillväxt inom hållbar hantering och återvinning

Helhetskoncept inom avfallshantering och återvinning

Objektnr. 4651

Helhetskoncept inom avfallshantering och återvinning

Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering och återvinning, där bolaget kan erbjuda en helhet inom hantering och sortering av verksamhetsavfall med allt från containrar, transporter, mottagning, sortering till förädling. Den genomsnittliga omsättningen för de senaste verksamhetsåren har uppgått till ca 10,7 mkr med ett genomsnittligt EBIT på ca 1,5 mkr.

Om verksamheten

Kunder består främst av företag inom bygg, rivning och industri men bolaget hanterar även avfall från kommuner, lantbruk samt privatpersoner.

I dagsläget fokuserar bolaget mycket på att utveckla och växa inom hållbar hantering och återvinning. Bolaget är helt fristående och samverkar med flertalet aktörer inom branschen.

Anläggningen har ett strategiskt läge i Västra Sverige, med hyrda markytor om ca 12 000 m2 , i enlighet med verksamhetens behov och krav.

Investeringar görs kontinuerligt i syfte att alltid hitta nya, alternativa sätt att förädla material och på så sätt erhålla ytterligare intäkter och minska branschens miljöpåverkan.

Det finns stora utvecklingsmöjligheter i nuvarande verksamhet. En ny ägare kan stärka verksamhetens position på marknaden genom aktiv bearbetning av befintliga och nya kunder, bredda utbudet av avfallsfraktioner, fortsätta utveckla återvinningen samt stärka/hitta fler samarbetspartners för avsättning och förädling av avfallen.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
David Stenberg

Mobil: +46(0)73-544 49 01
E-post:
david.stenberg@bolagsbron.se

Affärsstöd
Katarina Bogardi

Mobil: +46(0)70-609 10 33
E-post: katarina.bogardi@bolagsbron.se