Verksamhet inom reklam & kommunikation

Inarbetad och expansiv expertbyrå inom högt efterfrågad nisch

Objektnr. 4670

Inarbetad och expansiv expertbyrå inom högt efterfrågad nisch

Bolaget är en nischad expertbyrå inom reklam och kommunikation som bedriver konsultverksamhet med fokus på produktion, rådgivning, konsultation och utbildning inom ett attraktivt och högt efterfrågat område. Bolaget har med sin unika affärsidé skapat en stark och tydlig position.

Om verksamheten

Kundbasen är bred och finns inom de flesta branscher, affärsområden och funktioner med en blandning av nationella och internationella företag och varumärken. Den geografiska marknaden finns idag i södra Sverige med övervikt på Stockholmsområdet.

Bolaget är helt skuldfritt och har haft en stabil tillväxtresa sen starten 2011. Omsättningen är 13,2 Mkr (22/23) med en vinstmarginal på 37%. Prognosen för nästkommande år är mycket god med ännu högre tillväxt. Bolaget har idag elva medarbetare varav tre är delägare.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
Kai Ström

Mobil: +46(0)70-363 10 66
E-post:
kai.strom@bolagsbron.se

Företagsmäklare
David Stenberg

Mobil: +46(0)73-544 49 01
E-post: david.stenberg@bolagsbron.se