Kundfokuserat installationsföretag

Inarbetat och lönsamt installationsföretag

Objektnr. 4678

Inarbetat och lönsamt installationsföretag

Välrenommerat elinstallationsföretag som erbjuder el-, tele-, och datainstallationer till företag och privatpersoner med Uppland som geografisk marknad. Bolaget utför elinstallationer och service i alla typer av lokaler och i olika omfattning, både med totalentreprenader och färdigritade projekt. Omsättningen för senaste verksamhetsåret 2023 uppgick till ca 18 mkr med ett EBIT på ca 1,0 Mkr.

Om verksamheten

Bolagets styrkor

Bolaget är kundfokuserat och arbetar ständigt med förbättringar skapa nöjda kunder och medarbetare.
Medarbetarantalet uppgår i dagsläget till 10 st. inkl. ägarna fördelat på 8,5 installatörer samt 1,5 tjänstemän. Samtliga medarbetare är elinstallatörer som uppdateras och utbildas kontinuerligt avseende ny teknik och nya arbetsmetoder.

Bland kunderna återfinns byggföretag, läkemedelsföretag, fastighetsägare och privatpersoner där byggföretagen utgör ca 50 % av omsättningen och privatpersoner ca 5 %. Bolaget har totalt ca 1 500 kunder i sin kundstock med många återkommande kunder.

Det finns utvecklings- och expansionsmöjligheter i nuvarande verksamhet, främst inom installation av laddboxar och stationer, förnybar energi såsom solceller, energilagring samt säkerhetssystem.

  • Bolaget har kompetenta installatörer med bred kunskap och erfarenhet från många olika typer av kundsegment.
  • Bolaget har ett gott renommé på marknaden och har skapat långsiktiga relationer med sina kunder.
  • Bolaget har en stor kundstock med flertalet återkommande kunder.
  • Bolaget uppdaterar sig kontinuerligt inom nya utrustningar och ny teknik.
  • Bolaget har en liten organisation vilket bidrar till flexibilitet och korta beslutsvägar.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
Mats Limnefelt

Mobil: +46(0)70-594 38 89
E-post:
mats.limnefelt@bolagsbron.se

Affärsstöd
Katarina Bogardi

Mobil: +46(0)70-609 10 33
E-post: katarina.bogardi@bolagsbron.se