Stor kundbas med flertalet återkommande kunder

Inarbetat och välrenommerat företag inom grönyteskötsel

Objektnr. 4610

Inarbetat och välrenommerat företag inom grönyteskötsel

Bolaget bedriver verksamhet inom grönyte- och vinterskötsel till nya och befintliga kunder med Stockholm och Mälardalen som geografiskt område. Omsättningen för de senaste åren har uppgått till mellan ca 9-12 Mkr med en rörelsemarginal på mellan ca 15 %-34 %.

Om verksamheten

Bolagets kunder består av bostadsrättsföreningar, byggföretag och privatpersoner. Bolaget har som målsättning att alltid hålla en så hög kvalitet som möjligt och att alltid arbeta utifrån kunden och växlighetens bästa.

Bolaget har maskiner, verktyg och material för att kunna tillgodose de önskemål och behov som kunderna har. Maskinparken består bland annat av traktorer, sopmaskiner, röjsågar, åkgräsklippare, snöslungor med mera.

I dagsläget har Bolaget sex tillsvidareanställda medarbetare varav en arbetsledare. Samtliga medarbetare har ett stort engagemang och hög servicenivå.

Genom mer aktiv bearbetning av nya och befintliga kunder samt en mer aktiv marknadsföring finns stora möjligheter att ytterligare öka marknadsandelarna.

Bolagets styrkor

  • Bolaget har engagerade, kompetenta och flexibla medarbetare som håller en hög servicenivå.
  • Bolaget har en hög kompetens inom området grönyteskötsel vilket är en brist i branschen.
  • Bolaget har under sina verksamma år fått många nöjda och återkommande kunder samt flera fina utmärkelser.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
Kia Ström

Mobil: +46(0)70-363 10 66
E-post:
kai.strom@bolagsbron.se

Affärsstöd
Katarina Bogardi

Mobil: +46(0)70-609 10 33
E-post: katarina.bogardi@bolagsbron.se