Konkurrentanalys

Är du intresserad av hur ditt företag ligger till jämfört med konkurrenter i branschen? Vi erbjuder en konkurrentanalys i rapportform där ditt företag jämförs med upp till fem konkurrenter som du själv väljer ut.

Analysen visar på vilka så kallade nyckeltal ditt företag är starkt respektive svagt i förhållande till konkurrenterna. Det ingår även en nyckeltalsförklaring där du kan utläsa vad som ingår i nyckeltalen och hur du kan göra för att förbättra svagare nyckeltal.

Jämförelsen omfattar de senaste tre bokslutsåren.

Konkurrentanalysen ingår i vårt paketerbjudande. Om du vill köpa den separat kostar den 6 900 kronor exklusive moms.

 

Ladda ner demo på konkurrentanalys (pdf)

Vårt paketerbjudande

  • Försäljningsprospekt
  • Värdeutlåtande
  • Konkurrentanalys
  • Annonsering på nätet

25 000 kronor exkl. moms

Beställ