Konsultverksamhet med en bredd av högkvalitativa tjänster

Konsultverksamhet som erbjuder tjänster inom mark- och grundkonstruktioner

Objektnr. 4667

Konsultverksamhet med ett brett utbud av tjänster inom mark- och grundkonstruktioner

Bolaget erbjuder tjänster inom projektering av bygg/VA, KA-uppdrag, besiktningsuppdrag, geotekniska utredningar, konstruktioner, bygglovshandlingar, sakkunnighet i tvister, kalkyler och konsulting mot försäkringsbolag, Termografering, fuktmätning och vibrationsmätning.

Om verksamheten

I dag har bolaget fem kompetenta och engagerade medarbetare inom teknik, ekonomi och HR.

Kunderna består av byggföretag, kommuner, privata företag och försäkringsbolag. Bland bolagets största kunder återfinns Folksam och Länsförsäkringar samt av bolagen upphandlade byggföretag.

Det finns utvecklingsmöjligheter inom nuvarande verksamhet, främst genom utökat samarbete med olika försäkringsbolag samt entreprenadföretag med flera.

Bolagets styrkor

  • Bolagets kunder finns inom olika branscher och på en bred geografisk marknad vilket innebär en större riskspridning.
  • Bolaget erbjuder en bredd av högkvalitativa tjänster.
  • Medarbetarna har en hög kompetens inom sina arbetsområden, är engagerade och flexibla.
  • Bolaget har många olika uppdragsområden och kunder vilket ger en bra riskspridning.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
Thomas Lövgren

Mobil: +46(0)703128237
E-post:
thomas.lovgren@bolagsbron.se

Affärsstöd
Katarina Bogardi

Mobil: +46(0)70-609 10 33
E-post: katarina.bogardi@bolagsbron.se