Välrenommerat företag med goda kundrelationer

Lönsam bilverkstad med fokus på lackering, reparation och rekonditionering

Objektnr. 4673

Lönsam bilverkstad med fokus på lackering, reparation och rekonditionering

Välrenommerad och lönsam bilverkstad som erbjuder lackering, reparation och rekonditionering belägen i Jönköpings kommun. Bolaget är inarbetat och har ett gott rykte på marknaden samt goda relationer med både privatpersoner och företag. Omsättningen för det senaste verksamhetsåret uppgick till ca 6,3 Mkr med en EBIT på ca 0,6 Mkr. Omsättningen för de första sju månaderna innevarande år uppgick till ca 5 Mkr med ett EBIT på ca 1,3 Mkr.

Om verksamheten

Bolaget har fem fokusområden, billackering, plåtskador, plastskador, bilrekond och glasreparationer. Bolaget strävar efter att erbjuda kunder en bilverkstad som arbetar effektivt och snabbt utan att kompromissa på kvalitén.

Bolaget har fem anställda medarbetare där samtliga är engagerade och besitter rätt kompetens för att utföra ett högkvalitativt arbete. Bolaget har även rekryterat ytterligare två medarbetare för att kunna bemöta efterfrågan på tjänsterna.

Bolagets medarbetare i kombination med en bred och modern maskinpark samt fräscha lokaler med egen lackbox möjliggör att bolaget kan erbjuda sina kunder nästintill allt som ingår i reperationsprocessen utan att behöva anlita underleverantörer alternativt frakta bilen till en annan verkstad.

Bolaget har ett mycket gott samarbetsnätverk med flertalet försäkringsbolag vilket möjliggör att det kontinuerligt finns uppdrag och behov av bolagets tjänster. Bolaget har även sett en kraftigt ökande efterfrågan på sina tjänster under den senaste tiden och denna ser inte ut att avta.

Bolagets styrkor

  •  Bolaget har goda relationer och samarbetsavtal med flertalet försäkringsbolag.
  • Bolaget erbjuder en heltäckande verkstad med specialistkompetens inom billackering, rekonditionering, plåtskador, glasreperation och plastskador.
  • Verksamhetslokalerna helrenoverades under 2018.
  • Förberedelser för hantering av aluminiumskador och även elbilar är påbörjad.
  • Bolaget har drivna medarbetare med hög kompetens.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
David Stenberg

Mobil: +46(0)73-544 49 01
E-post:
david.stenberg@bolagsbron.se

Affärsstöd
Katarina Bogardi

Mobil: +46(0)70-609 10 33
E-post: katarina.bogardi@bolagsbron.se