OM BOLAGSBRON

Bolagsbron erbjuder professionella tjänster inom försäljning av mindre och medelstora företag och är behjälpliga genom hela försäljningsprocessen.
Allt för att underlätta en strukturerad och väl planerad försäljning av ditt företag.

OM BOLAGSBRON

Bolagsbron  vänder sig främst till mindre och medelstora företag. Vi som arbetar i Bolagsbron har lång erfarenhet av företagsförsäljningar och vet vad som krävs för en strukturerad och lyckad överlåtelse.

Geografiskt arbetar vi med företagsförsäljningar i hela Sverige och har ett stort kontaktnät av köpare inom alla branscher. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm men vi har även ett antal lokala kontor runt om i Sverige.

För dig som ska sälja ditt företag finns vi tillhands genom hela processen. Vi börjar med förberedelserna inför ägarförändringen och avslutar först när överlåtelsen är klar. Vi håller i allt från företagsbeskrivning och värdebedömning till budgivningsprocess och avtalsförhandling.

Vi har även en egen databas med köpare där vi matchar våra försäljningsobjekt med respektive köpares profil gällande bransch, geografi och omsättningsintervall. Detta underlättar till att hitta rätt köpare till varje försäljningsobjekt.

DET ÄR VI SOM ARBETAR I BOLAGSBRON

Patrik Holm

Patrik Holm

Företagsmäklare

Efter studier i ekonomi och juridik har Patrik arbetat inom Skatteverket, i försäkringsbranschen och på bank med bl.a. ägarplaneringsfrågor.

Utöver detta har han även hållit kurser i säljkommunikation och förhandlingsteknik. En av Patriks starka sidor är förmågan att sätta sig in i både säljarens och köparens situation och hitta en gemensam väg framåt.

Peter Sager

Peter Sager

Företagsmäklare

Peter Sager har bred erfarenhet från affärsvärlden. Han är uppvuxen i en företagarfamilj och utbildade sig till ekonom vid Stockholms Universitet. Därefter har han arbetat med företagsrådgivare, som kontorschef och försäljningschef på bank.

Peters starka sidor är finansierings- och familjeföretagsfrågor. Han har lång erfarenhet av utlåning i bank vilket ger förutsättningar för att hjälpa både säljare och köpare att hitta långsiktiga lösningar. Erfarenheten från familjeföretag är nyttig kunskaper om en företagares vardag.

Thomas Lövgren

Thomas Lövgren

Företagsmäklare

Thomas Lövgren har bred erfarenhet från näringslivet framför allt inom bank där han har haft roller som försäljningschef och privatmarknadschef. Han har ekonomisk utbildning med inriktning finansiell ekonomi från Halmstad Högskola och är certifierad företagsrådgivare. Thomas arbetar bland annat med affärsutveckling, företagsstrategier, ekonomi och försäkringsfrågor. Dessutom har han styrelseuppdrag inom både näringsliv och föreningsliv, bland annat sitter han med i Näringslivsrådet i Katrineholm. 

Thomas styrka är hans bredd och hans nätverk. Det gör att han kan hjälpa till och hitta lösningar inom de flesta områden samt nyttja nätverket för att koppla ihop potentiella köpare och säljare. 

Katarina Bogárdi

Katarina Bogárdi

Affärsstöd/Marknad

Katarina är utbildad civilekonom och har en magisterexamen i ekonomi med inriktning mot företagsekonomi. Katarina har de senaste 14 åren arbetat inom företagsförmedling och har kompetens inom framställning av prospekt och värdebedömningar samt hantering av marknad och kommunikation.

VÅRA ERBJUDANDEN

BAS 

Prospekt
Annonsering

PLUS 

Prospekt
Annonsering
Värdebedömning

KOMPLETT 

Förmedlingstjänst inkl.
Prospekt
Annonsering

Beställ