Specialistkompetens inom precision

Prototyp- och legotillverkning

Objektnr. 4639

Prototyp- och legotillverkning med specialistkompetens inom precision

Bolagsbron har fått uppdraget att förmedla ett välskött bolag som är specialiserad inom prototyp- och legotillverkning, konstruktionsassistans samt montering av högprecisionsdetaljer till kunder verksamma inom medicin, dental, process, elektronik och livsmedel. Bolagets genomsnittliga omsättning för de senaste tre åren uppgår till ca 20 mkr med en genomsnittlig EBIT på ca 1,5 mkr.

Om verksamheten

Bolagets styrkor

Bolaget tillverkar såväl mindre som stora serier men åtar sig inte produkter för lågpris- eller masstillverkning utan föredrar att vara delaktiga i hela processen från ritning till slutlig produkt.

Ambition är att vara kundernas självklara val av partner vid framtida finmekaniska uppdrag. Detta ska uppnås genom att överträffa kunders förväntningar på kvalitativa lösningar och produkter samt skapa mervärde för kunden genom aktivt kvalitetsarbete via goda relationer.

Bolaget har sju anställda i produktion som alla har hög kompetens inom sina arbets-uppgifter, är flexibla och engagerade samt håller en hög servicenivå för att vårda relationerna med kunderna. Att alltid leverera på utsatt tid anses vara en grundsten i bolagets filosofi.

Den geografiska marknaden omfattar till 60 % Sverige, resterande försäljning sker internationellt.

Bolagets kunder är verksamma inom flertalet branscher, t.ex. medicinteknik, dental, Aerospace och elektronik. Samtliga branscher ställer höga krav på precision, noggrannhet, samt dokumentation med tillhörande spårbarhet i alla led gällande framtagandet av produkten och dess material.

Orderingången för 2023 är ca 50 % högre än tidigare normala år och bedömningen är att bolaget kommer att öka sin omsättning väsentligt under kommande verksamhetsår.

Bolagets utvecklingspotential anses som mycket god. Möjligheter finns att öka andelen för- och slutmontering, robotisering och obemannad tillverkning.

  • Branschledande inom högprecision med fokus på produkter med en diameter på ca 0,5-40 mm.
  • Tack vare en mycket noggrann tillverkningsprocess med tillhörande dokumentation kan bolaget stoltsera med att alltid leverera felfria produkter.
  •  Produktionsprocessen har full spårbarhet i alla led.
  • Fokus på uppdrag där bolaget är med i projektet från utveckling till färdig produkt och tillverkar inte produkter för lågpris/masstillverkning.
  • Hög kompetens inom bearbetning av svåra material, t.ex. höglegerat rostfritt, titan, kobolt, nickel och diverse kopparlegeringar.
  • Väl upparbetade kundrelationer med en hög andel återkommande kunder.
  • Bolaget är certifierat enligt Ledningssystem ISO 9001:2015

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
David Stenberg

Mobil: +46(0)73-544 49 01
E-post:
david.stenberg@bolagsbron.se

Affärsstöd
Katarina Bogardi

Mobil: +46(0)70-609 10 33
E-post: katarina.bogardi@bolagsbron.se