SÄLJA FÖRETAG

Genom att anlita oss får du professionell hjälp med att sälja ditt företag. Vi har lång erfarenhet av företagsförsäljningar och vet vad som krävs för en strukturerad, effektiv och lyckad affär.
Vi anpassar försäljningsprocessen efter dina behov och hanterar den konfidentiellt.

ATT SÄLJA ETT FÖRETAG

Att sälja sitt företag innebär många aspekter att ta hänsyn till som t ex ekonomiska, juridiska och känslomässiga. Det är en tidskrävande process och kan innebära att du tappar fokus på din verksamhet eller att försäljningsprocessen blir onödigt långdragen. Genom att anlita en företagsmäklare underlättar du försäljningsprocessen och kan behålla fokus på din verksamhet tills företaget är sålt.

På Bolagsbron har vi lång erfarenhet av företagsförsäljningar och kan hjälpa dig genom hela försäljningsprocessen. Vi hjälper dig att framställa ett intressant försäljningsprospekt samt utför en värdebedömning av ditt företag. Vi söker också kontinuerligt efter potentiella köpare och finns med vid både  budgivningsprocess, avtalsförhandling, avslut och tillträde. Självklart, kan vi anpassa tjänsten efter dina önskemål och behov.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Innan ditt företag kan läggas ut offentligt till försäljning så krävs en del förberedelser.
Först behöver vi sammanställa ett presentationsmaterial av ditt företag och verksamheten tillsammans med dig. På Bolagsbron så vet vi vilka behov av information potentiella köpare behöver för att, i ett första skede, avgöra om ditt företag är intressant för dem. Här krävs dock att du som ägare tillhandhåller så bra information som möjligt för att vi ska kunna skapa en presentation av ditt företag som är tydlig och attraktiv.

Du bör även se till att du har ordning och reda i bokföringen och att du samlat alla viktiga dokument för att enkelt ge potentiella köpare en god överblick över företaget. En god idé är också att kontrollera eventuella avtal som finns med kunder och leverantörer är korrekta och på så sätt försäkra köparen om en smidig överlåtelse.

KONTAKT MED MARKNADEN
Bolagsbrons företagsmäklare bedriver sedan ett aktivt arbete med att hitta köpare till ditt företag genom att kontakta kunder och leverantörer som kan tänkas vara intresserade. Även konkurrenter kan komma att kontaktas då det inte tillhör ovanligheterna att de många gånger är intresserade att förvärva företag i samma bransch och på så sätt öka sina marknadsandelar.

Det är inte ovanligt att man finner fler än en potentiell köpare. Genom att bjuda in flera köpare i förhandlingarna kan du få ett högre pris för ditt företag och dessutom en köpare som bättre uppfyller dina önskemål i affären t ex om fortsatt drift och hänsyn till medarbetare etc. Det är inte alltid den första köparen som är den bästa.

Våra företagsmäklare närvarar självklart vid möten med potentiella köpare och håller i olika frågeställningar, förhandlingar och efterfrågad dokumentation.

AVSLUT & TILLTRÄDE
Bolagsbrons företagsmäklare vet också vilken dokumentation som behöver upprättas inför ett avslut och samarbetar med jurister, advokater och revisorer. Inget företag är det andra likt vilket innebär att köpeavtalet måste anpassas efter just din överlåtelse.  Det kan även ha betydelse för beskattningen om du väljer att genomföra försäljningen av ditt företag privat eller via ett ägarbolag. En väl genomtänkt försäljningsstruktur kan ge skattefördelar.

Många som säljer sitt företag upprättar även en överenskommelse med köparen där säljaren ska finnas tillgänglig under en övergångsperiod för att underlätta för köparen vid kontakter med kunder, leverantörer och medarbetare.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT SÄLJA ETT FÖRETAG?
Det tar vanligtvis mellan 4 – 7 månader att sälja sitt företag, men kan ibland ta upp till två år. På Bolagsbron har vi sålt företag på tre månader räknat från första annonsering till köparens tillträde, men det är tillhör ovanligheterna.

Önskat pris, timing i tid och omvärldsfaktorer spelar in och påverkar hur lång tid det tar att sälja företaget. Är det ett lite större företag innebär det ofta en mer omfattande köpeprocess där det är  brukligt att man genomför en analys av bolaget s k “Due Diligence” vilket brukar resultera i att det tar längre tid. En realistiskt tidshorisont för en försäljning är två år. Om du planerar i god tid så undviker du att hamna i tidsnöd och tvingas realisera ut företaget för att du “måste” sälja eller för att du inte “orkar” driva det längre.

Det händer att vi träffar säljare och råder dem att först göra företaget säljbart innan vi startar en försäljningsprocess. Att göra ett företag säljbart kan t ex innebära att städa i balansräkningen och ta bort rörelsefrämmande tillgångar, att skapa en förteckning över kunder, leverantörer och annat som kanske bara finns i säljarens huvud och som behöver överföras till en framtida köpare. Det kan också handla om att se över de juridiska och skattemässiga konsekvenserna av en kommande försäljning.

Vi har lång erfarenhet från ägarplanering och rekommenderar dig därför att ta kontakt med oss för en inledande diskussion om vad som behöver göras för just ditt företag.

VAD KOSTAR DET ATT SÄLJA SITT FÖRETAG?
Kostnaden för att sälja sitt företag är avhängigt på storleken på företaget och hur komplext uppdraget blir. Man betalar ett fast pris för framtagande av prospekt, värdebedömningen och annonsering samt en rörlig provision när företaget blivit sålt.

Du kan även välja att sälja ditt företag själv och bara ta hjälp med värdebedömning, framtagande av företagspresentation och annonsering. Självklart hjälper vi dig även med hela processen från start till mål. 

VÅRA ERBJUDANDEN

BAS

Prospekt
Annonsering

15 000 kr exkl. moms

Beställ

PLUS

Prospekt
Annonsering
Värdebedömning

25 000 kr exkl. moms

Beställ

KOMPLETT

Förmedlingsuppdrag inkl.
Prospekt
Annonsering

Offert

Beställ

KONTAKTA VÅRA FÖRETAGSFÖRMEDLARE

Kontakta gärna våra Företagsförmedlare för att få mer information om försäljningsprocessen:

Kontakta oss

 

VÅRA MARKNADSPLATSER