SÄLJA FÖRETAG

Genom att anlita oss får du professionell hjälp med att sälja ditt företag. Vi har lång erfarenhet av företagsförsäljningar och vet vad som krävs för en strukturerad, effektiv och lyckad affär.
Vi anpassar försäljningsprocessen efter dina behov och hanterar den konfidentiellt.

ATT SÄLJA ETT FÖRETAG

Att sälja sitt företag innebär många aspekter att ta hänsyn till, t.ex. ekonomiska, juridiska och  känslomässiga. Det är en tidskrävande process och kan innebära att du tappar fokus på din verksamhet eller att försäljningsprocessen blir onödigt långdragen. Genom att anlita en företagsmäklare underlättar du försäljningsprocessen och kan fortsätta att fokusera på din verksamhet tills ditt företag är sålt.

Bolagsbron har lång erfarenhet av företagsförsäljningar och hjälper dig genom hela försäljningsprocessen. Vi hjälper dig bland annat att framställa ett tilltalande försäljningsprospekt samt utför en värdebedömning av ditt företag. Vi söker aktivt efter potentiella köpare och finns med vid budgivningsprocessen, avtalsförhandling, avslut och tillträde. Vi anpassar självklart tjänsten efter dina önskemål och behov.

 

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

FÖRBEREDELSER INFÖR EN FÖRETAGSFÖRSÄLJNING
Innan ditt företag läggs ut offentligt till försäljning krävs en del förberedelser. Bland annat framstället Bolagsbron, i samarbete med dig, ett presentationsmaterial av ditt företag och verksamhet. Bolagsbron har stor erfarenhet av vilken information som potentiella köpare behöver för att i ett första skede kunna avgöra om ditt företag är intressant för dem. Här krävs det dock att du som ägare tillhandhåller oss så bra information som möjligt för att vi ska kunna framställa en presentation som ger en överskådlig men tydlig bild av ditt företag och verksamhet.

Du bör även se till att du har ordning och reda i din bokföring och samla alla viktiga dokument för att enkelt ge en potentiell köpare en bra överblick över ditt företag. En annan fördel inför en försäljning är att se till eventuella avtal med kunder och leverantörer är korrekta för att försäkra köparen om en smidig överlåtelse.

KONTAKT MED MARKNADEN
Bolagsbrons företagsmäklare söker aktivt efter köpare till ditt företag genom att t.ex.  kontakta eventuella kunder och leverantörer som kan tänkas vara intresserade av att köpa ditt företag. Vi kan också hjälpa till att kontakta dina konkurrenter då dessa många gånger ör intresserade att förvärva andra företag i branschen för att erhålla större marknadsandelar.

Bolagsbrons företagsmäklare finns med vid mötet med potentiella köpare och håller i olika frågeställningar, förhandlingar och efterfrågad dokumentation.

Ofta hitta du mer än en potentiell köpare när du ska sälja ditt företag och genom att bjuda in flera potentiella köpare i förhandlingarna kan du få ett bättre pris för ditt företag och du får dessutom möjlighet att hitta en köparen som uppfyller dina önskemål om fortsatt drift och hänsyn till medarbetare med mera. Det är inte alltid den första köparen är den bästa köparen.

AVSLUT & TILLTRÄDE
Bolagsbrons företagsmäklare vet vilken dokumentation som ska upprättas inför ett avslut och samarbetar med kompetenta jurister, advokater och revisorer. Inget företag är det andra likt och avtalet måste anpassas efter just din överlåtelse.  Det kan även ha betydelse för beskattningen om du valt att genomföra försäljningen privat eller via ett ägarbolag. En väl genomtänkt försäljningsstruktur kan ge skattefördelar.

Många som säljer sitt företag upprättar en överenskommelse med den nya ägaren gällande att säljaren ska finnas tillgänglig under en övergångsperiod för att ytterligare underlätta för den nya köparen i kontakt med kunder, leverantörer och medarbetare.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT SÄLJA ETT FÖRETAG?
Det tar vanligtvis mellan 4 – 7 månader att sälja sitt företag, men ibland kan det ta upp till 2 år. Vi har sålt företag på 3 månader räknat från första annonsering till tillträde, men det är ovanligt att det går så fort. Önskat pris, timing i tid och omvärldsfaktorer spelar också in och påverkar hur lång tid det tar att sälja. Är företaget lite större innebär det ofta en längre process med bl.a. “Due Diligence”/analyser och därmed tar det längre tid att sälja. Realistiskt är att ha en 2 års tidshorisont på sin försäljning. Då slipper du rea ut företaget för att du “måste” sälja eller för att du inte “orkar” driva det längre. Det händer att vi träffar en säljare och råder att först göra företaget säljbart innan vi går ut och annonserar och startar processen.

Att göra ett företag säljbart kan innebära att städa i balansräkningen och ta bort rörelsefrämmande tillgångar, att skapa en förteckning över kunder och leverantörer och annat som idag bara finns i säljarens huvud och som ska överföras till en framtida köpare. Det kan också handla om att se över de juridiska och skattemässiga konsekvenserna av en kommande försäljning. Vi har lång erfarenhet från ägarplanering och vårt råd är att ta kontakt med oss för en diskussion om vad som behöver planeras för ditt företag.

VAD KOSTAR DET ATT SÄLJA SITT FÖRETAG?
Svaret på den frågan är att det beror på storleken på företaget och hur komplext uppdraget är. Du betalar ett fast pris för framtagande av prospekt, värdering, annonsering etc. och en rörlig provision när vi sålt ditt företag.

Hos oss kan du välja att sälja ditt företag själv och få hjälp med värdering, framtagande av företagspresentation och annonsering.

Du kan självklart också få hjälp med hela processen från start till mål. 

VÅRA ERBJUDANDEN

BAS

Prospekt
Annonsering

15 000 kr exkl. moms

Beställ

PLUS

Prospekt
Annonsering
Värdebedömning

25 000 kr exkl. moms

Beställ

KOMPLETT

Förmedlingsuppdrag inkl.
Prospekt
Annonsering

Offert

Beställ

KONTAKTA VÅRA FÖRETAGSFÖRMEDLARE

Kontakta gärna våra Företagsförmedlare för att få mer information om försäljningsprocessen:

Kontakta oss

 

VÅRA MARKNADSPLATSER