Tack för ditt intresse!

Vi kontaktar dig inom kort.

Vanliga frågor

Kostnaden för att sälja sitt företag är beroende av storleken på företaget och hur komplext uppdraget blir. Man betalar ett fast pris för framtagande av prospekt, värdebedömningen och annonsering samt en rörlig provision när företaget blivit sålt. Hör av er till oss så får ni ett pris av oss. 

Företagets värde beror på många olika faktorer. Den viktigaste är att det finns värden i tex. kundregister, avtal, maskiner etc. eller i form av en stabil omsättning och vinst.

Vi gör alltid en värdering av ditt företag innan vi börjar marknadsföra det. Tillsammans kommer vi överens om vi ska sätta ut ett pris på företaget eller be om bud från intressenterna.

Det vanligaste är att få kontant betalning på tillträdesdagen. Men det är också vanligt att säljare och köpare kommer överens om att en del av betalningen ska ske med en s.k. tilläggsköpeskilling kopplat till företagets framtida utveckling.

Det tar vanligtvis mellan 4 – 7 månader att sälja sitt företag, men kan ibland ta upp till två år. På Bolagsbron har vi sålt företag på tre månader räknat från första annonsering till köparens tillträde, men det är tillhör ovanligheterna.

Önskat pris, timing i tid och omvärldsfaktorer spelar in och påverkar hur lång tid det tar att sälja företaget. Är det ett lite större företag innebär det ofta en mer omfattande köpeprocess där det är brukligt att man genomför en analys av bolaget s k “Due Diligence” vilket brukar resultera i att det tar längre tid. Realistiskt tidshorisont för en försäljning är två år. Om du planerar i god tid så undviker du att hamna i tidsnöd och tvingas realisera ut företaget för att du “måste” sälja eller för att du inte “orkar” driva det längre.

Att sälja sitt företag innebär många aspekter att ta hänsyn till som t ex ekonomiska, juridiska och känslomässiga. Det är en tidskrävande process och kan innebära att du tappar fokus på din verksamhet eller att försäljningsprocessen blir onödigt långdragen. Genom att anlita en företagsmäklare underlättar du försäljningsprocessen och kan behålla fokus på din verksamhet tills företaget är sålt.

På Bolagsbron har vi lång erfarenhet av företagsförsäljningar och kan hjälpa dig genom hela försäljningsprocessen. Vi hjälper dig att framställa ett intressant försäljningsprospekt samt utför en värdebedömning av ditt företag. Vi söker också kontinuerligt efter potentiella köpare och finns med vid både budgivningsprocess, avtalsförhandling, avslut och tillträde.

våra nöjda kunder

Lyckade affärer och glada kunder

Jag fick förtroende för er på en gång. Ni kunde förklara försäljningsprocessen på ett bra sätt så vi förstod
Johnny Persson
Valla Sandblästring AB
Bolagsbron agerade professionellt och med mig som kund i fokus
Jonas Öregård
AccessoryLine Int AB
Jag kände mig lugn och trygg genom hela försäljningsprocessen
Lasse Spaak
Spaak Säkerhet AB