Hela världen som marknad

Utveckling och tillverkning av industriella symaskiner

Objektnr. 4679

Utveckling och tillverkning av industriella symaskiner med hela världen som marknad

Marknadsledande företag inom utveckling och tillverkning av industriella symaskiner för automation av specialfunktioner och mönster inom möbelindustrin, för t.ex. kuddar, madrasser, stolsdynor och andra fyllda material och produkter. Omsättningen för det senaste verksamhetsåret uppgick till ca 8,5 Mkr med ett EBIT på ca 3,8 Mkr.

Om verksamheten

Bolaget är marknadsledande inom automatisering av den specialiserade nischen sömnad i fyllda textilmaterial för möbelindustrin. Bolaget erbjuder en mycket kraftig och pålitlig maskin som klarar hårda krav. Maskinerna hand-tillverkas med stor omsorg i små volymer.

Bolaget exporterar sina maskiner över hela världen genom distributörer och egna kanaler och bland kunderna finns allt från stora internationella företag med tusentals anställda till mindre privatägda företag.

Utvecklings- och expansionsmöjligheter finns främst mot tillverkare av isoleringsmaterial som redan i dagsläget använder bolagets maskiner. Med en mer medveten och aktiv marknadsföring mot detta växande kundsegment finns stora möjligheter för bolaget att utöka sina marknadsandelar.

Bolagets styrkor

  • Bolaget har under sina verksamma år etablerat ett varumärke som är välkänt över hela världen.
  • Bolagets maskiner är robusta och av mycket hög kvalitet med lång livslängd. Produkterna har en beprövad funktionell mekanik med enkelt underhåll samt modern elektronik och datoriserad styrning.
  • Reservdelsförsäljning av komponenter uppgår till ca 15% av omsättningen.
  • Bolaget är verksamma inom en smal nisch med mycket begränsad konkurrens.
  • Bolaget erbjuder kompletta system i en automationsprocess där automationsprocessen kan utökas till fler delar inom samma nisch.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
David Stenberg

Mobil: +46(0)73-544 49 01
E-post:
david.stenberg@bolagsbron.se

Affärsstöd
Katarina Bogardi

Mobil: +46(0)70-609 10 33
E-post: katarina.bogardi@bolagsbron.se