Lång erfarenhet i branschen

Väl inarbetad verksamhet inom process-utrustningar till köldmedieindustrin

Objektnr. B4701

Väl inarbetad verksamhet inom process-utrustningar till köldmedieindustrin

Bolaget erbjuder processervice innefattande konsultation, försäljning, service och installation av utrustningar inom köldmediaindustrin. Bolaget innehar agenturen för en ledande tillverkare av processutrustningar och arbetar huvudsakligen i Sverige och Norge, men tillhandahåller även tjänster i övriga Europa. Omsättningen för det senaste verksamhetsåret uppgår till ca 13 Mkr med ett EBIT på ca 3,7 Mkr.

Om verksamheten

Bolaget har lång erfarenhet i branschen och Bolagets maskinportfolio täcker hela processen för test och fyllning av köldmedier. Tillverkaren, för vilken Bolaget har agentur, är känd för att producera högkvalitativa maskiner och för sin innovativa inställning till nya lösningar. Bolaget har byggt upp ett gott rykte i branschen tack vare hög kvalitet på sina utförda tjänster.

Kundbasen består främst av företag inom bilindustrin och tillverkare av värmepumpar och kylskåp, med vilka samarbetsavtal har ingåtts. Bolagets relationer karaktäriseras av högt förtroende och flexibilitet för att möta kundbehov.

Marknadsläget för Bolagets tjänster är mycket positivt, med stabil orderingång, återkommande kunder och stark efterfrågan. Det finns få konkurrenter inom denna nisch, vilket placerar Bolaget i en stark position på marknaden.

Fördelar med förvärvet

  • Bred kundbas: Bolagets breda serviceerbjudande bidrar till en varierad kundbas.
  • Agentur för innovativa lösningar: Genom sitt partnerskap med en ledande tillverkare inom processutrustning, stärks Bolagets erbjudande genom med tillgång till avancerade och nyskapande maskinlösningar.
  • Djup erfarenhet och ledande position: Bolaget har långt erfarenhet av specialisering inom testning och påfyllning av köldmedie.
  • Kompetents och starkt renommé: Genom sin kompetens och engagemang har Bolaget byggt upp ett starkt varumärke och långsiktiga kundrelationer.
  • Positiv marknadsutsikt: Faktorer såsom en stabil orderbok, lojala kunder och begränsad konkurrens bidrar till en positiv framtidssyn för verksamheten.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
David Stenberg

Mobil: +46(0)73-544 49 01
E-post:
david.stenberg@bolagsbron.se