Inarbetad och lönsam verksamhet

Väletablerad fysioterapiklinik i Stockholm

Objektnr. B4706

Väletablerad fysioterapiklinik i Stockholm

Inarbetad och lönsam verksamhet som tillhandahåller en verksamhetsstruktur för ett tjugotal sjukgymnaster/fysioterapeuter vilka i sin tur har serviceavtal med Bolaget. Bolagets omsättning uppgår till drygt 5 Mkr med EBIT på dryga 400 tkr.

Om verksamheten

Fördelar med förvärvet

Verksamhetsstrukturen innefattar bl.a. mycket fina och handikappanpassade lokaler bestående av reception, väntrum, behandlingsrum, gym och omklädningsrum med duschar och toaletter samt personalutrymmen. Vidare tillhandahålls IT-stöd, telefonväxel, journalsystem och personal i form av två receptionister samt en administrativ medarbetare.

Bolaget har i dagsläget 20 arrendatorer i form av sjukgymnaster/fysioterapeuter med bred/hög kompetens och erfarenhet samt en specialistläkare i allmänmedicin, som kan erbjuda ett stort utbud inom många olika kompetensområden.

Verksamheten har ett stort upptagningsområde och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna arbetar på uppdrag av Region Stockholm inom ramen för både avtal enligt Lagen om ersättning för sjukgymnastik, kallad LOF (SFS: 1993:1652), eller enligt Lag om valfrihetssystem (SFS 2008:962), kallad LOV. Läkaren arbetar inom ramen för LOL (SFS1993:1651). Det krävs ingen remiss för att få behandling på kliniken och samarbete finns med flera av landets försäkringsbolag.

Utöver behandlingar säljer Bolaget även gymkort till det egna gymmet samt ett urval av högkvalitativa rehabiliteringsprodukter.

  • Verksamheten har ett stort upptagningsområde med utmärkta kommunikationer
  • Kliniken har höga resultat i kundnöjdundersökningar
  • Möjlighet att utveckla Bolagets erbjudande med tex. primärvårdsrehab
  • Kliniken har goda relationer med remittenter såsom sjukhus, vårdcentraler och andra instanser
  • Verksamheten bedrivs i ljusa, generösa lokaler inklusive eget gym för patienter och träningskunder.
  • Kliniken erbjuder försäljning av träningskort till tidigare patienter samt produkter för rehabilitering.

  Mer information om Bolaget delges efter undertecknande av en sekretessförbindelse.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
Mats Limnefelt

Mobil: +46(0)70-594 38 89
E-post:
mats.limefelt@bolagsbron.se