Haag & Carlsson Service AB

Välrenommerat och inarbetat verkstadsföretag med inriktning mot skadereparation av fordon

Objektnr. B4690

Välrenommerat och inarbetat verkstadsföretag med inriktning mot skadereparation av fordon

Bolagsbron har fått uppdraget att förmedla delar av Haag & Carlsson Service AB. Bolaget har för avsikt att endast avyttra den delen av verksamheten som hanterar skadereparationer, dvs Arnö Lack. Omsättningen för verksamhetsårets första åtta månader uppgår till ca 5,3 Mkr.

Om verksamheten

Affärsområdet omfattar skadereparationer av fordon, främst arbeten gällande plåtbearbetning, riktning, lackering och byte av rutor samt garantiarbeten mot originalhandeln. Bolaget utför även viss industrilackering till den lokala byggindustrin.

Bolaget har under sina verksamma år arbetat upp en bred och mångsidig kundbas med flertalet återkommande kunder. Bolaget har utvecklat långvariga partnerskap med försäkringsbolag och originalhandel och dessa samarbeten öppnar dörrar för fler affärsmöjligheter. Bolaget har sju kompetenta och serviceinriktade medarbetare med en genomsnittlig branscherfarenhet på ca 15 år.

Bolagets geografiska upptagningsområde omfattar idag Södermanlands län och delar av Mälardalen med stora möjligheter att utöka marknaden även utanför dessa områden.

Det finns outnyttjad potential för fortsatt tillväxt inom verksamheten. En ny ägare med rätt kompetens kan optimera Bolagets redan färdiga processer och produktionsflöden och därmed maximera effektiviteten och lönsamheten.

Fördelar med förvärvet

  • Bolaget erbjuder en komplett uppsättning tjänster inom fordonsreparationer, vilket inkluderar skadereparationer, plåt, rikt, lack och rutbyten. Denna breda serviceportfölj ger en stabil och varierad intäktsström.
  • Bolaget är försedd med moderna och väl underhållna lokaler samt ett väl inarbetat läge på industrimark med många verksamheter som grannar. Detta ger god naturlig tillströmning av kunder.
  • Bolaget har alla nödvändiga godkännanden från myndigheter, generalagenter och försäkringsbolag, vilket bekräftar dess legitimitet och förenklar Bolagets förmåga att ingå avtal och göra affärer.
  • Rörelsen är i full gång och det är möjligt göra en sömlös övergång till ny ledning.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
Kai Ström

Mobil: +46(0)70-363 10 66
E-post: kai.strom@bolagsbron.se

Affärsstöd
Katarina Bogardi

Mobil: +46(0)70-609 10 33
E-post: katarina.bogardi@bolagsbron.se