VÄRDEBEDÖMNING

För att du ska få en uppfattning om vad ditt företag är värt erbjuder vi en värdebedömning av ditt företag och verksamhet.

Värdeutlåtandet presenteras i en lättförståelig rapport som visar vad ditt företag uppskattas vara värt på den öppna marknaden.

Vi har lång erfarenhet av att värdera onoterade företag inom en mängd olika branscher och för olika ändamål. Att värdera ett företag kräver en analys av företaget, både gällande den historiska ekonomiska informationen och framtida prognoser. Ägaren får delta i värderingsprocessen genom att inkomma med egna prognoser och intern information som har betydelse för värdering av företaget.

Vi tar hänsyn till interna faktorer, externa faktorer samt omvärldsfaktorer. Interna faktorer kan t.ex. vara ägarberoende och produktdiversifiering. Externa faktorer kan bestå av t.ex. kund- och leverantörsberoende och konkurrenssituation. Omvärldsfaktorer kan vara t.ex. företagets konjunkturkänslighet och politiska risker.

 

 

 

 

 

 

VÅRA ERBJUDANDEN

BAS

Prospekt
Annonsering

PLUS

Prospekt
Annonsering
Värdebedömning

KOMPLETT

Förmedlingstjänst inkl.
Prospekt
Annonsering

Beställ