Elinstallationer samt byggnation av apparatskåp och automation

Verksamhet inom högkvalitativa elinstallationer

Objektnr. 4621

Verksamhet inom högkvalitativa elinstallationer samt byggnation av apparatskåp och automation

Verksamhet inom installationer av el-, process-, och automationsanläggningar samt tillhörande maskiner och maskinenheter. Verksamhetens geografiska marknad omfattar hela Stockholms län. Den genomsnittliga omsättningen för de senaste åren har uppgått till ca 21 mkr med ett genomsnittlig EBIT på ca 1 mkr.

Om verksamheten

Den geografiska marknaden omfattar Stockholmsområdet.

Bolaget erbjuder högkvalitativa tjänster och produkter inom främst elinstallationer och byggnation av apparatskåp och automation. Elinstallation och service står för ca 40 % av omsättningen och apparatskåp och automation står för ca 60 %.

Kunderna består av både företag, offentliga aktörer och privatpersoner, där företagskunderna står för den största delen av omsättningen. Bolaget har som målsättning att alltid erbjuda en hög kvalitet samt att kunden alltid är i fokus.

Bolaget har bilar, maskiner, containrar, byggnations-elskåp och verktyg för att kunna tillgodose de önskemål och behov som kunderna har.

I dagsläget har Bolaget 9 tillsvidareanställda medarbetare. Samtliga medarbetare innehar en högkunskapsnivå samt är drivna som individer och strävar alltid efter att erbjuda en bra kundupplevelse.

Genom mer aktiv bearbetning av nya och befintliga kunder samt en mer aktiv marknadsföring finns stora möjligheter att ytterligare öka marknadsandelarna.

Mer information erhålls efter undertecknad sekretessförbindelse.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
Patrik Holm

Mobil: +46(0)70-310 46 86
E-post: patrik.holm@bolagsbron.se

Affärsstöd
Katarina Bogardi

Mobil: +46(0)70-609 10 33
E-post: katarina.bogardi@bolagsbron.se