Brett utbud av produkter och tillbehör

Verksamhet inom tillverkning och försäljning av forskningsutrustning och rostfria produkter

Objektnr. B4693

Verksamhet inom tillverkning och försäljning av forskningsutrustning och rostfria produkter

Verksamheten vilar på två olika affärssegment, rostfria produkter för sjukhus/storkök samt forskningsprodukter för neuroforskning inom läkemedelsindustri och Universitet. Försäljningen av produkterna sker både av Bolaget själva och via återförsäljare runt om i världen. Omsättningen för de senaste tre åren uppgår i genomsnitt till ca 3 Mkr med en genomsnittlig EBIT på ca 200 tkr.

Om verksamheten

Bolaget har utvecklat och tillverkat produkter inom neuroforskning sedan 1995. Bolaget erbjuder brett utbud av produkter och tillbehör men kan även vara behjälpliga med kundspecifika produkter.

Bolagets geografiska marknad för forskningsprodukterna omfattar hela världen. Marknaden för de rostfria varorna består främst av Sverige, Schweiz, Finland, Tyskland och Nederländerna.

I dagsläget har Bolaget fyra anställda inkl. ägarna med arbetsuppgifter inom försäljning, tillverkning, administration, marknad med mera.

Marknaden för Bolagets produkter har präglats av stabilitet genom åren även då konjunkturen har fluktuerat. Det finns stor potential för produkter inom forskningen av det centrala nervsystemet. Även produktsortimentet inom de rostfria produkterna kan kompletteras och breddas med utgångspunkt från de produkter som erbjuds idag.

Fördelar med förvärvet

  • De rostfria produkterna säljs idag i mindre volymer från Bolagets egna lager vilket medför korta leveranstider. Det uppskattas av mindre kunder som inte gärna vill hålla egna lager.
  • Bolaget tillhandahåller ett brett sortiment av förbrukningsvaror inom området forskning. Bolaget kan snabbt och effektivt kundanpassa de olika produkterna med specifika egenskaper baserat på behov och efterfrågan.
  • Forskningsprodukterna är utvecklade av Bolaget och tillverkas i egen regi.

Kontakta oss för mer information:

Företagsmäklare
Kai Ström

Mobil: +46(0)70-363 10 66
E-post: kai.strom@bolagsbron.se

Affärsstöd
Katarina Bogardi

Mobil: +46(0)70-609 10 33
E-post: katarina.bogardi@bolagsbron.se