Framstående aktör inom branschen

Verksamhet med lång erfarenhet inom maskintjänster och infrastrukturprojekt

Objektnr. B4699

Verksamhet med lång erfarenhet inom maskintjänster och infrastrukturprojekt

Bolaget bedriver en entreprenad- och åkeriverksamhet med fokus på maskintjänster och infrastrukturprojekt med främst Stockholm som geografisk marknad men med möjlighet att genomföra projekt i andra delar av landet. Omsättningen för det senaste verksamhetsåret uppgick till ca 32 Mkr med en EBIT-marginal på ca 7,7%.

Om verksamheten

Bolaget är specialiserat inom väg- och servicetjänster med fokus på markarbeten, inklusive grävning och sanering.

Bolaget har en bred och modern maskinpark bestående av 35 fordon. I fordonsparken finns bland annat lastbilar, traktorer och lätta lastbilar samt olika utrustningar.

Bland kunderna finns stora och stabila aktörer bestående av främst byggentreprenörer samt energi- och infrastrukturbolag.

Bolaget, med sina 14 anställda, har en stark position på marknaden och har byggt upp ett välrenommerat varumärke genom kompetent personal och hög kvalitet på sina tjänster.

Marknadssituationen för bolagets tjänster är mycket positiv med stabil orderingång och konstant efterfrågan.

Fördelar med förvärvet

  • Bolaget har positionerat sig som en framstående aktör inom branschen genom att konsekvent leverera högkvalitativa arbeten, vilket har resulterat i ett starkt varumärke och en positiv image.
  • Nyckeln till bolagets framgång ligger i den kompetenta, flexibla och engagerade personalen, som sätter kunden i centrum.
  • Tjänsterna är tillgängliga dygnet runt för att möta kundernas krav, och bolaget erbjuder omfattande expertis inom traktorkörning, kranbilskörning och sandsopning för att möta olika behov.
  • Genom att bibehålla flexibilitet även vid komplexa projekt har bolaget etablerat långsiktiga relationer och har nöjda återkommande kunder.

Kontakta oss för mer information:

 

Företagsmäklare
Alexander Blomqvist

Mobil: +46(0)70-423 07 50
E-post:
alexander.blomqvist@bolagsbron.se