Bolagsbron

Om oss

Teamet bakom Bolagsbron

Vi vänder oss främst till småföretag med mellan 1 – 10 miljoner kr i omsättning. Vi vet vad som krävs för en lyckad överlåtelse. Vi arbetar med företagsförsäljningar över hela Sverige och har ett stort kontaktnät av köpare inom alla branscher. Välkommen till Bolagsbron!

Thomas Lövgren

Företagsmäklare

070-312 82 37
thomas.lovgren@bolagsbron.se

Thomas Lövgren har bred erfarenhet från näringslivet framför allt inom bank där han har haft roller som försäljningschef och privatmarknadschef. Han har ekonomisk utbildning med inriktning finansiell ekonomi från Halmstad Högskola och är certifierad företagsrådgivare. Thomas arbetar bland annat med affärsutveckling, företagsstrategier, ekonomi och försäkringsfrågor. Dessutom har han styrelseuppdrag inom både näringsliv och föreningsliv, bland annat sitter han med i Näringslivsrådet i Katrineholm.

Thomas styrka är hans bredd och hans nätverk. Det gör att han kan hjälpa till och hitta lösningar inom de flesta områden samt nyttja nätverket för att koppla ihop potentiella köpare och säljare.

Katarina Bogardi

Marknad/Affärsstöd

070-609 10 44
katarina.bogardi@bolagsbron.se

Katarina är utbildad civilekonom och har en magisterexamen i ekonomi med inriktning mot företagsekonomi. Katarina har de senaste 14 åren arbetat inom företagsförmedling och har kompetens inom framställning av prospekt och värdebedömningar samt hantering av marknad och kommunikation.

Patrik Holm

Företagsmäklare

070-310 46 86
patrik.holm@bolagsbron.se

Efter studier i ekonomi och juridik har Patrik arbetat inom Skatteverket, i försäkringsbranschen och på bank med bl.a. ägarplaneringsfrågor.

Utöver detta har han även hållit kurser i säljkommunikation och förhandlingsteknik. En av Patriks starka sidor är förmågan att sätta sig in i både säljarens och köparens situation och hitta en gemensam väg framåt.

för småföretgare i behov av företagsmedling.

Vår vision

Vi vill skapa den bästa mäklartjänsten för småföretag som söker en trygg och effektiv upplevelse. Vi hjälper dig med hela försäljningsprocessen, med från prospekt till avslut och tillträde.

 

Samarbete med

våra nöjda kunder

Lyckade affärer och glada kunder

Jag fick förtroende för er på en gång. Ni kunde förklara försäljningsprocessen på ett bra sätt så vi förstod
Johnny Persson
Valla Sandblästring AB
Bolagsbron agerade professionellt och med mig som kund i fokus
Jonas Öregård
AccessoryLine Int AB
Jag kände mig lugn och trygg genom hela försäljningsprocessen
Lasse Spaak
Spaak Säkerhet AB