Sälj ditt lönsamma bolag och få maximalt betalt med vår beprövande försäljningsmetod

Med vår långa erfarenhet och specialist kompetens hjälper vi företagsägare sälja sitt lönsamma bolag, tryggt och smidigt till maximalt betalt.
våra nöjda kunder

Lyckade affärer och glada kunder

Johnny Persson Valla Sandblästring AB

Jag fick förtroende för er på en gång. Ni kunde förklara försäljningsprocessen på ett bra sätt så vi förstod

Jonas Öregård AccessoryLine Int AB

Bolagsbron agerade professionellt och med mig som kund i fokus

Lasse Spaak Spaak Säkerhet AB

Jag kände mig lugn och trygg genom hela försäljningsprocessen

Ola Grönqvist Axén & Grönqvist AB

Bolagsbron hittade bra intressenter till mitt företag. De tog hand om allt praktiskt försäljningsarbete och agerade professionellt genom hela försäljningsprocessen

Vårt värdeerbjudande

Vi hjälper dig med hela processen.

Bolagsbron Företagsförmedling vänder sig främst till företag med en omsättning mellan 3 – 30 miljoner kr, inom alla branscher. Vi hjälper dig med hela försäljningsprocessen. 

Vi hjälper dig med förhandlingar och avtal

Vi ser till att du får maximalt betalt

Alla transaktioner är fullt konfidentiella

Vi bokar ett möte

Vi bokar ett möte med dig, där ni berättar mer verksamheten för att ha mer underlag inför värdebedömningen.

Vi ger er en värdebedömning

Vi tar fram en värdebedömning för ert företag, och diskuterar nästa steg om du vill gå vidare med att sälja företaget. Vi erbjuder detta förutsättningslöst. Du har inga förbindelser att sälja företaget.

Vi hjälper dig sälja ditt företag.

Efter vår värdebedömning, kan du välja om du vill sälja ditt företag. Vi hjälper dig då med hela försäljningsprocessen, från start till avslut.

Ladda ner vår checklista inför en företagsförförsäljning

Här följer en checklista med avgörande faktorer för att säkerställa en lyckad företagsförsäljning.

Vanliga frågor

Ja, en värdebedömning är helt kostnadsfri för ert företag. Vi gör en första undersökning på vad ditt företag är värt.

Kostnaden för att sälja sitt företag är beroende av storleken på företaget och hur komplext uppdraget blir. Man betalar ett fast pris för framtagande av prospekt, värdebedömningen och annonsering samt en rörlig provision när företaget blivit sålt. Hör av er till oss så får ni ett pris av oss. 

Företagets värde beror på många olika faktorer. Den viktigaste är att det finns värden i tex. kundregister, avtal, maskiner etc. eller i form av en stabil omsättning och vinst.

Vi gör alltid en värdering av ditt företag innan vi börjar marknadsföra det. Tillsammans kommer vi överens om vi ska sätta ut ett pris på företaget eller be om bud från intressenterna.

Det vanligaste är att få kontant betalning på tillträdesdagen. Men det är också vanligt att säljare och köpare kommer överens om att en del av betalningen ska ske med en s.k. tilläggsköpeskilling kopplat till företagets framtida utveckling.

Det tar vanligtvis mellan 4 – 7 månader att sälja sitt företag, men kan ibland ta upp till två år. På Bolagsbron har vi sålt företag på tre månader räknat från första annonsering till köparens tillträde, men det är tillhör ovanligheterna.

Önskat pris, timing i tid och omvärldsfaktorer spelar in och påverkar hur lång tid det tar att sälja företaget. Är det ett lite större företag innebär det ofta en mer omfattande köpeprocess där det är brukligt att man genomför en analys av bolaget s k “Due Diligence” vilket brukar resultera i att det tar längre tid. Realistiskt tidshorisont för en försäljning är två år. Om du planerar i god tid så undviker du att hamna i tidsnöd och tvingas realisera ut företaget för att du “måste” sälja eller för att du inte “orkar” driva det längre.

Att sälja sitt företag innebär många aspekter att ta hänsyn till som t ex ekonomiska, juridiska och känslomässiga. Det är en tidskrävande process och kan innebära att du tappar fokus på din verksamhet eller att försäljningsprocessen blir onödigt långdragen. Genom att anlita en företagsmäklare underlättar du försäljningsprocessen och kan behålla fokus på din verksamhet tills företaget är sålt.

På Bolagsbron har vi lång erfarenhet av företagsförsäljningar och kan hjälpa dig genom hela försäljningsprocessen. Vi hjälper dig att framställa ett intressant försäljningsprospekt samt utför en värdebedömning av ditt företag. Vi söker också kontinuerligt efter potentiella köpare och finns med vid både budgivningsprocess, avtalsförhandling, avslut och tillträde.

Få maximalt betalt för ditt lönsamma bolag.