Trygga företagsmäklare med över 10 års erfarenhet

Nyfiken på att sälja företaget?

Omsätter ditt företag mellan 3-30 miljoner kr?

Då är vi rätt mäklare för dig!

Vi vet vad som krävs för en effektiv, trygg och lyckad företagsförsäljning. Vi har lång erfarenhet och kompetens inom företagsförmedling. Vi skräddarsyr försäljningsprocessen efter dina önskemål och behov, allt för att underlätta försäljningen och hitta rätt köpare. Vi vänder oss till företag med en omsättning mellan 3 – 30 miljoner kr, inom alla branscher. 

 

Erfarenhet i branschen
0 år +
Sålda företag
0 st
Förmedlat företagsvärde
0 kr
våra nöjda kunder

Lyckade affärer och glada kunder

Johnny Persson Valla Sandblästring AB

Jag fick förtroende för er på en gång. Ni kunde förklara försäljningsprocessen på ett bra sätt så vi förstod

Jonas Öregård AccessoryLine Int AB

Bolagsbron agerade professionellt och med mig som kund i fokus

Lasse Spaak Spaak Säkerhet AB

Jag kände mig lugn och trygg genom hela försäljningsprocessen

Ola Grönqvist Axén & Grönqvist AB

Bolagsbron hittade bra intressenter till mitt företag. De tog hand om allt praktiskt försäljningsarbete och agerade professionellt genom hela försäljningsprocessen

Ladda ner vår checklista inför en företagsförförsäljning

Vet du hur man som ägare till ett företag bäst förbereder sig tiden innan en försäljning av verksamheten? Här följer en checklista med avgörande faktorer för att säkerställa att man får ut det bästa resultatet och att processen går smidigt för alla parter.

När ditt bolag annonseras är det med utgångspunkt från texten i prospektet.

Företagspresentation

I försäljningsprospektet beskriver vi ditt bolags verksamhet utifrån historia, nutid och framtidsmöjligheter. Denna verksamhetsbeskrivning innehåller information som är nödvändig för att en potentiell köpare ska kunna bilda sig en grundläggande uppfattning om bolaget.

Hur vi jobbar med
att ta fram ett prospekt:
Hur vi jobbar med att ta fram ett prospekt:
 • Du som ägare av bolaget besvarar ett antal frågor om verksamheten och kommer in med bilder som vi kan illustrera med.
 • Vi kompletterar ditt underlag med ekonomisk information från olika databaser.
 • Vi sammanställer en informativ presentation av verksamheten som utgör försäljningsprospektet . Det brukar bli 5-10 sidor långt + en bilaga med den senaste årsredovisningen

Förmedling

Vi hjälper dig med hela förmedlingsuppdrag, vi vet vad som krävs för att genomföra en välplanerad överlåtelse som gynnar både köpare och säljare. Vi arbetar alltid i team och använder vårt etablerade affärsnätverk. Vi vet vad som krävs för en effektiv, trygg och lyckad företagsförsäljning. 

Hur förmedlingsprocessen går till:
Försäljning
 • Annonsering
 • Utskick till intressentregister
 • Proaktiv bearbetning av potentiella köpare
 • Kontakt med köpare
 • Bud, prisförhandling
 • Framställning av ev. Avsiktsförklaring (Letter of Intent)
Avslut
 • Stöd vid köparens undersökning av företaget (Due Diligence)
 • Framställning av avtalsförslag
 • Stöd vid tillträde

Vanliga frågor

Kostnaden för att sälja sitt företag är beroende av storleken på företaget och hur komplext uppdraget blir. Man betalar ett fast pris för framtagande av prospekt, värdebedömningen och annonsering samt en rörlig provision när företaget blivit sålt. Hör av er till oss så får ni ett pris av oss. 

Företagets värde beror på många olika faktorer. Den viktigaste är att det finns värden i tex. kundregister, avtal, maskiner etc. eller i form av en stabil omsättning och vinst.

Vi gör alltid en värdering av ditt företag innan vi börjar marknadsföra det. Tillsammans kommer vi överens om vi ska sätta ut ett pris på företaget eller be om bud från intressenterna.

Det vanligaste är att få kontant betalning på tillträdesdagen. Men det är också vanligt att säljare och köpare kommer överens om att en del av betalningen ska ske med en s.k. tilläggsköpeskilling kopplat till företagets framtida utveckling.

Det tar vanligtvis mellan 4 – 7 månader att sälja sitt företag, men kan ibland ta upp till två år. På Bolagsbron har vi sålt företag på tre månader räknat från första annonsering till köparens tillträde, men det är tillhör ovanligheterna.

Önskat pris, timing i tid och omvärldsfaktorer spelar in och påverkar hur lång tid det tar att sälja företaget. Är det ett lite större företag innebär det ofta en mer omfattande köpeprocess där det är brukligt att man genomför en analys av bolaget s k “Due Diligence” vilket brukar resultera i att det tar längre tid. Realistiskt tidshorisont för en försäljning är två år. Om du planerar i god tid så undviker du att hamna i tidsnöd och tvingas realisera ut företaget för att du “måste” sälja eller för att du inte “orkar” driva det längre.

Att sälja sitt företag innebär många aspekter att ta hänsyn till som t ex ekonomiska, juridiska och känslomässiga. Det är en tidskrävande process och kan innebära att du tappar fokus på din verksamhet eller att försäljningsprocessen blir onödigt långdragen. Genom att anlita en företagsmäklare underlättar du försäljningsprocessen och kan behålla fokus på din verksamhet tills företaget är sålt.

På Bolagsbron har vi lång erfarenhet av företagsförsäljningar och kan hjälpa dig genom hela försäljningsprocessen. Vi hjälper dig att framställa ett intressant försäljningsprospekt samt utför en värdebedömning av ditt företag. Vi söker också kontinuerligt efter potentiella köpare och finns med vid både budgivningsprocess, avtalsförhandling, avslut och tillträde.

Vårt värdeerbjudande

Varför ska du välja Bolagsbron?

Att sälja sitt företag innebär många aspekter att ta hänsyn till som t ex ekonomiska, juridiska och känslomässiga. Det är en tidskrävande process och kan innebära att du tappar fokus på din verksamhet eller att försäljningsprocessen blir onödigt långdragen. Genom att anlita en företagsmäklare underlättar du försäljningsprocessen och kan behålla fokus på din verksamhet tills företaget är sålt. På Bolagsbron har vi lång erfarenhet av företagsförsäljningar och kan hjälpa dig genom hela försäljningsprocessen.

Katarina Bogardi

Marknad/Affärsstöd

Thomas Lövgren

Företagsmäklare

Patrik Holm

Företagsmäklare

David Stenberg

Företagsmäklare

Kai Ström

Företagsmäklare

Kontakta oss

Adress

Vasagatan 7, Stockholm

E-post

info@bolagsbron.se

Telefon

010-797 93 80